• English
  • Polski

Dobrze opakuj samo sie sprzeda

AXBAG – Torebki papierowe z przyklejką

Laminat składa się z papieru + polipropylen + zadrukowana przyklejka z poliestru metalizowanego