• English
  • Polski

Dobrze opakuj samo sie sprzeda

Opakowanie doypack ze struną

Opakowanie typu doypack z okienkiem i struną zamykającą. Zbudowane z laminatu papier + folia. Folia może być pojedyncza lub wielowarstwowa (laminat) zwiększająca barierowość torebki.